Home / Thông bồn cầu toilet / Dịch vụ thông bồn cầu toilet Quận Bình Thạnh giá rẻ 0967879643

Dịch vụ thông bồn cầu toilet Quận Bình Thạnh giá rẻ 0967879643

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 1 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 1, Bình Thạnh là một phường thuộc Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 1 có diện tích 0,26 km², dân số năm 1999 là 14781 người, mật độ dân số đạt 56850 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 2 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 2 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 2 có diện tích 0,33 km², dân số năm 1999 là 16244 người, mật độ dân số đạt 49224 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 3 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 3 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 3 có diện tích 0,44 km², dân số năm 1999 là 24344 người, mật độ dân số đạt 55327 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 5 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 5 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 5 có diện tích 0,37 km², dân số năm 1999 là 14810 người, mật độ dân số đạt 40027 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 6 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 6 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 6 có diện tích 0,3 km², dân số năm 1999 là 10,55 người, mật độ dân số đạt 35 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 7 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 7 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 7 có diện tích 0,4 km², dân số năm 1999 là 14453 người, mật độ dân số đạt 36133 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 11 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 11 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 11 có diện tích 0,77 km², dân số năm 1999 là 2805 người, mật độ dân số đạt 3643 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 12 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 12 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 12 có diện tích 1,12 km², dân số năm 1999 là 34117 người, mật độ dân số đạt 30462 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 13 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 13 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 13 có diện tích 2,63 km², dân số năm 1999 là 18656 người, mật độ dân số đạt 7094 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 14 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 14 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 14 có diện tích 0,322 km², dân số năm 1999 là 12247 người, mật độ dân số đạt 38272 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 15 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 15 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 15 có diện tích 0,51 km², dân số năm 1999 là 21186 người, mật độ dân số đạt 41541 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 17 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 17 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 17 có diện tích 0,64 km², dân số năm 1999 là 23320 người, mật độ dân số đạt 36438 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 19 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 19 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.Phường 19 có diện tích 0,39 km², dân số năm 1999 là 16423 người, mật độ dân số đạt 42110 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 21 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 21 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 21 có diện tích 0,39 km², dân số năm 1999 là 23186 người, mật độ dân số đạt 59451 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 22 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 22 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.Phường 22 có diện tích 1,83 km², dân số năm 1999 là 2206 người, mật độ dân số đạt 1205 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 24 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 24 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 24 có diện tích 0,57 km², dân số năm 1999 là 23161 người, mật độ dân số đạt 40633 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 25 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 25 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 25 có diện tích 1,84 km², dân số năm 1999 là 28723 người, mật độ dân số đạt 15610 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 26 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 26 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 26 có diện tích 1,31 km², dân số năm 2012 là 34966 người, mật độ dân số đạt 19637 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 28 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 28 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 28 có diện tích 5,49 km², dân số năm 1999 là 6569 người, mật độ dân số đạt 1197 người/km².

Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet giá rẻ Phường 27 Quận Bình Thạnh.

Chuyên thông tắc bồn cầu toilet tại Phường 27 là một phường thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường 27 có diện tích 0,86 km², dân số năm 1999 là 24560 người, mật độ dân số đạt 28558 người/km².

Điện thoại liên hệ: 0932701400 hoặc 0967879643

207-193 Nguyễn Văn Đậu phường 11 Bình Thạnh Hồ Chí Minh Việt Nam

About ruthamcaubaonhieutien

Check Also

Dịch vụ thông bồn cầu toilet Huyện Nhà Bè giá rẻ 0967879643 uy tín

1 Dịch vụ thông tắc nghẹt bồn cầu toilet Huyện Nhà Bè CTY Phước An.1.1 ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *